Actuació en Passatge de Bori

Estat actual

L’illa en que s’ubica el projecte destaca pel passatge que l’atravessa, la presència de l’Ateneu flor de maig, i pels solars buits i edificis abandonats que en formen part (5 edificis abandonats i un solar buit).

La combinació d’aquests 3 factors fan que aquesta illa tingui molt potencial positiu tant per la gent del barri com pel mateix barri.

22@

Pel que fa al passatge, la proposta que fa el PMU, afavoreix l’efecte passadís existent del passatge, i n’augmenta els efectes amb edificis de 3 i 5 plantes.

I pel que fa als edificis perimetrals, el PMU proposa altures de fins a 7 plantes, descontextualitzant-los així del caràcter del Poblenou, i de les tipologies que el representen.

I finalment, creiem que els usos previstos al PMU no donen resposta a les necessitats reals de la gent del Poblenou, que principalment pateix d’una manca d’habitatge assequible i accessible per a tothom.

Proposta

La proposta que fem des d’Ecoopromoció, centrant-nos en els edificis abandonats i els solars buits de l’illa,  insisteix molt en la falta d’habitatge accessible, ofereix opcions de treball local i de sector diferent al monocultiu que ofereix el 22@, i potencia l’Ateneu Flor de maig i la seva relació amb l’entorn, per afavorir el gran valor que té a nivell social.