Manifest 22@

Creiem que:

  • Existeix marge en l’actual planejament ‘MPGM 22@’ per donar resposta a les demandes ciutadanes en relació a la manca d’habitatge assequible i als processos d’expulsió dels veïns del barri de Poble Nou.
  • Per revertir aquestes dinàmiques és necessària la implicació decidida dels organismes públics, amb l’aplicació d’una sèrie de mesures urgents, que poden ser abordades en primera instància des de l’àmbit municipal.
  • Aquestes mesures podrien il·lustrar la necessària nova Modificació del *MPGM 22@, que demanda la ciutadania i que recull el Procés Participatiu Repensem el 22@. Creiem que és necessari donar continuïtat a aquest procés materialitzant mesures i casos d’aplicació concrets.
  • Aquestes mesures necessitaran ser preses en col·laboració amb les entitats veïnals per assegurar la seva viabilitat.