Participació i perspectiva de gènere

La vivenda és el primer lloc de la socialització i per tant el primer lloc on es desenvolupen les primeres relacions entre els dos  gèneres, on les costums i els mecanismes perpetuen les relacions de poder. Cal la construcció de vivendes que responguin a la diversitat de les untiats de convivència que existeixen.

En aquest sentit a Ecoopromoció es vol fer un treball on es promogui la participació del veïnat, capacitant-lo per iniciar un procés d’autopromoció, que va des del disseny, l’execució i la gestió dels espais comuns. D’aquesta manera, els i les futurs/es habitants d’aquests pisos són dissenyadors/es i poden sortir de les tipologies clàssiques de vivendes que etiqueten els espais segons gènere. En la mateixa línea, per aconseguir aquests objectius, en el procés participatiu, es farà crida exclusiva a col·lectius de dones.

El valor que es promou és el servei a la comuntiat en la igual capacitació de tots els col·lectius per accedir a aquest tipus de promoció de vivendes en què la participació d’ells i elles mateixos/es és clau tant en el disseny, execució i gestió. En si un procés d’aprenentatge de treball en equip per aconseguir una fita individual (accés a una vivenda assequible) en un entorn favorable on les xarxes comunitàries establertes afavoreixen un clima de confiança entre el veïnat, un arrelament al territori i en si s’apunten a formes de convivència sostenibles socialment i ambiental.