Passatge de Bori Cases – taller.

Model d’habitatge en que la vivenda està directament relacionada amb la planta baixa, on s’hi situa el  negoci de les persones que viuen a l’habitatge.

Aquesta tipologia busca garantir que els comerços siguin locals i de proximitat.