Passatge de Bori —Cooperativa d’habitatge.

La cooperativa d’habitatge és una alternativa al model d’habitatge actual basat en la tinença individual. En les cooperatives d’habitatge, les vivendes son propietat de la cooperativa, i no de les persones que hi viuen. (D’aquesta manera s’eviten futures accions de caràcter especulatiu)

El que pretén aquest model, és concebre l’habitatge com un dret, en comptes de com un bé o una possessió material.