Passatge de Bori Tallers d’ofici

Tallers d’ofici destinats principalment a oficis manuals, sector secundari i col·lectius ja existents del barri que necessitin un espai per treballar/produïr.